ASTERDAHLS EL & DATA AB

Asterdahls El & Data AB är det lilla företaget som klar alla sorters av arbeten. Vi utför små och större projekt. Vårt kompetensområde sträcker sig från traditionella elarbeten, installation av datanätverk över larm och passersystems anläggningar till projektering och ljusberäkningar.

Asterdahls El & Data AB är det lilla företaget som klar alla sorters av arbeten. Vi utför små och större projekt. Vårt kompetensområde sträcker sig från traditionella elarbeten, installation av datanätverk över larm och passersystems anläggningar till projektering och ljusberäkningar. Ett av företaget specialiteter är felsökning och åtgärdande av fel i ”gamla” anläggningar. Företaget har sina rötter i B Asterdahls Elektriska som startades 1975 av Börje Asterdahl, far till Mats Asterdahl som driver Asterdahls el & data AB.

Bolaget har under åren förändrads både i storlek och i ägandeförhållande, för att 2003 inta nuvarande skepnad. Under ”resans gång” har vårt bolag drivit många spännande och roliga projekt. Där ombyggnaden av Svenska Ambassaderna i Moskva och Peking sticker ut, men även vår ca 10 andra utlandsjobb har varit roliga och lärorika. Några av våra nuvarande kunder är Stiftelsen Fryshuset (ramavtal) HUGE fastigheter, Åke Andersson förvaltning, BANG Förvaltning, Huddinge Ekonomibygg AB, Andersson-Garpenlöv Bygg AB, Heving-Hägglund bygg AB (ramavtal)

Professionell personal

Då företaget drivs med 3 st medarbetare samt inhyrd personal blir alltid beslutsvägarna korta och raka. Vilket medför att vi snabbt kan åtgärda brister och fel under projektens gång. Vi har också på det sättet lätt att styra om våra resurser för att ”ta hand om” akuta problem hos våra kunder.

Goda dialoger och relationer

För oss är det viktigt att hålla en bra dialog med våra kunder både för att våra arbeten ska bli utförda enligt kundens önskemål men också för att kunna ge förslag och uppslag om ändringar och nya lösningar på arbetena till våra kunder.

Ring oss idag på: 070-888 13 13